Döküm Sektörünün Tanımı

Gönderen:

Dökümcülük, metalleri işlemek ve şekillendirmek konusunda yüzyıllardır kullanılagelen, en önemli endüstri dallarından birisidir. Gündelik hayatımızın her aşamasında, kuyumculuktan, ağır sanayi tezgâhlarına, tarım makinelerinden gemi makinelerine kadar çok değişik alanlarda döküm yöntemi ile üretilen malzemeler kullanılmaktadır. Bir çok sanayi işletmesinde dökümhaneler bulunmaktadır.
Türkiye’de döküm sektörü ve zanaatı köklü tarihsel geçmişi ile beraber sanayileşme döneminde özel teşebbüs yatırımları ile gelişerek Avrupa’da, ve dünyada önemli bir noktaya ulaşmıştır. Türkiye Döküm üretimi 2010 yılı rakamları itibari ile Almanya, Fransa ve italya’yı takiben Avrupa’da 4. ...

Continue Reading →
0